II Przejazd rowerowy w ramach Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej

Nie od dziś wiadomo, że wysiłek fizyczny ma charakter profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej wśród wielu chorób. Świetnym przykładem aktywności jest jazda na rowerze zalecana również jako przeciwdziałanie udarowi mózgu.

20
Km trasy przejazdu
400
Uczestników
262
Ilość Wolnych Miejsc

Partnerzy wydarzenia

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

14 maja 2022 roku po raz kolejny będziemy obchodzić Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 80-90 tys. zachorowań na udar i chociaż świadomość tego zagrożenia jest coraz większa, to ta liczba wciąż nie maleje. Udar mózgu należy do tych chorób, przed którymi również możemy się bronić, a jednym ze sposobów jest regularny wysiłek fizyczny. Nie musi to być codzienny jogging, bo wystarczy zmiana swoich nawyków i częstsze wybieranie roweru jako środka transportu. O tym prostym i przyjemnym sposobie profilaktyki będziemy przypominać na naszym przejeździe rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie.

Rekreacyjny przejazd rowerowy

Rekreacyjny przejazd rowerowy

14 maja zapraszamy na rekreacyjny przejazd na trasie Plac Wolności Bydgoszcz – Plac przy ul. J. Styki - Fordon. Wyruszymy z Placu Wolności w Bydgoszczy o godz.11:15 i spokojnym tempem przejedziemy przez nasze miasto w kierunku placu przy ul. J. Styki - Fordon. Jeśli do tej pory unikaliście wypadów na rower, ale myśli o takiej małej wyprawie powracały co jakiś czas, to ten przejazd jest okazją do zrealizowania swoich planów. Dla wszystkich osób, które zarejestrują się na ten rajd w terminie do 13.05.2022 mamy przygotowane koszulki wraz z numerami startowymi oraz nagrody i upominki za udział w rajdzie wyłonione podczas losowania z zarejestrowanych osób na końcu przejazdu. Pamiętajmy - Chrońmy się przed udarem mózgu

  • Koszulki dla wszystkich, którzy zapiszą się i opłacą zapis do 13 maja 2022 roku.

Trasa i plan przejazdu

Informacja na temat tego jak będzie przebiegał rajd rowerowy.

START - Plac wolności, Bydgoszcz

Wyruszamy 14 maja o godzinie 11:00. Od godziny 09:00 rozpoczynamy wydawanie koszulek.

Przejazd przez miasto

Spokojnym tempem przejeźdżamy przez Bydgoszcz.

META - Plac przy ul. J. Styki, Fordon

Po dotarciu do mety, odbędzie się losowanie nagród wśród uczestników imprezy.

Trasa i plan przejazdu

Najczęstsze pytania

W tej sekcji rozwiewamy wątpliwości na najczęściej zadawane pytania.

Pytania i odpowiedzi - Rekreacyjny przejazd rowerowy

Tak, każdy z uczestników musi indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy – w przeciwnym razie zostanie przydzielona np. 2-osobom jedna koszulka i jeden numer startowy.
Tzn. Jedna osoba = jedno wypełnienie formularza = jedna płatność.
Jedzie jeszcze żona – drugi raz wypełniamy formularz, oraz dziecko – trzeci raz wypełniamy formularz.
Jeżeli jedzie trzyosobowa rodzina, a zostanie wykonane jedno wypełnienie formularza to zgłoszeonie liczone jest jako jedna koszulka i jeden numer startowy.

Koszulkę, otrzymają tylko uczestnicy, którzy zapiszą się do dnia 13 maja 2022 roku. Ze względu na ograniczoną ilość koszulek w poszczególnych rozmiarach organizator zastrzega sobie prawo rozdania koszulek w formie elementu kolekcjonerskiego jeżeli dostępne rozmiary w czasie odbioru numerków startowych nie będą zgodne z użytkowym rozmiarem uczestnika.

W dzień przejazdu od godziny 09:00 na Placu Wolności w Bydgoszczy zostaną przekazane każdemu uczestnikowi koszulki wraz z numerem startowym.

Na mecie na Placu przy ul. J. Styki – Fordon spośród zarejestrowanych wcześniej uczestników przejazdu zostaną wylosowane nagrody ufundowane przez firmę Aljot oraz Domena.pl. W tym roku nagrody główne ufundowała firma Aljot - vouchery kwotowe ( 2000 zł, 1000zł, 500 zł) do wykorzystania w sklepie firmowym w Solcu Kujawskim, a także dodatkowe gadżety w postaci toreb rowerowych, czapek, okularów i zestawów oświetlenia. Upominek dla najmłodszego uczestnika przejazdu ufundowała firma Domena.pl

Galeria

Galeria z ostatniego rajdu, który się odbył w 2014 roku.

Regulamin

I. Cel imprezy
1. Promowanie roweru jako środka profilaktycznego przeciwko udarom.
2. Promocja roweru jako środka codziennego środka transportu w mieście.
3. Popularyzacja zasad bezpiecznej jady na rowerze.
4. Promocja roweru jako formy rekreacji.
5. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

II. Nazwa imprezy
II Przejazd Rowerowy z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej.

III. Termin imprezy
14 maja 2022 r. 

IV. Miejsce i ilość uczestników
1. Zbiórka uczestników od godz. 9:00 na terenie Placu Wolności w Bydgoszczy.
2. Rozpoczęcie przejazdu o godz. 11:15 z Placu Wolności w Bydgoszczy.
3. Ilość uczestników maksymalnie 400 rowerzystów.

V. Organizatorzy
1. Organizatorem II Przejazdu Rowerowego w Ramach Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej jest Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 103/712, 85-027 Bydgoszcz NIP 9671355539, REGON 341328943, KRS 0000434011.
2. Stowarzyszenie Udarowcy Liczy się wsparcie
osoby kontaktowe:
- Paweł Komosiński, tel. 604 756 386,
- Sebastian Szyper, tel. 693 619 141,
- Mariusz Baumgart, tel. 502 480 167.

VI. Patronat przejazdu
1. Prezydent Miasta Bydgoszczy
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
3. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu
4. Boehringer Ingelheim
5. ProX
6. Sport, Zdrowie, Pasja
7. Domena.pl
8. TVP Bydgoszcz
9. Express Bydgoski
10. Polskie Radio PiK
11. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
12. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 
13. Baumgart Clinic
14. Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna
15. Sensor Rehabilitacja Dzieci i Dorosłych

VII. Trasa przejazdu

1. Trasa przejazdu jest wyznaczona przez organizatora w całości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ze startem na Placu Wolności w Bydgoszczy i metą na placu przy ul. J. Styki - Fordon.
2. Trasa przejazdu wraz z rozkładem godzinowym i kilometrowym stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Przejazd rowerzystów drogami publicznymi będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu ulicznym i będzie zabezpieczany przez Policję na zasadach wykorzystania pasa ruchu drogowego w sposób szczególny. Pomoc Policji zapewnia służba porządkowa Partnera - Sport Zdrowie Pasja mającego doświadczenie w zabezpieczaniu przejazdów tego typu Dodatkowo w celu zabezpieczenia ewentualnych zdarzeń losowych, w wyniku których będzie potrzebna pomoc medyczna, w przejeździe uczestniczyć będzie karetka pogotowia. 

VIII. Program przejazdu
14 maja 2022 r., Sobota
Plac Wolności w Bydgoszczy
- godz. 9:00 - 10:45 przyjmowanie uczestników przejazdu i wydawanie koszulek oraz numerów startowych,
- godz. 10:45 przygotowanie grupy do przejazdu,
- godz. 11:00 oficjalne powitanie uczestników przejazdu przez Pana Sebastiana Szypera,
- godz. 11:15 rozpoczęcie przejazdu,
- ok. godz. 12:45 przyjazd uczestników na miejsce zakończenia Plac przy ul. J. Styki - Fordon,
- godz. 13:00 oficjalne podziękowania za udział w przejeździe,
- godz. 13:15 losowanie nagród specjalnych (stroje rowerowe, lampki rowerowe, kaski rowerowe)
- godz. 14:00 zakończenie. 

IX. Warunki uczestnictwa w przejeździe
1. Uczestnictwo w przejeździe jest odpłatne i polega na przelewie kwoty 30 zł na konto Stowarzyszenia "Udarowcy Liczy się wsparcie" jako opłaty wpisowej. Całość opłat wpisowych przeznaczona zostanie na działania statutowe Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie polegające na wsparciu osób niepełnosprawnych po przebytym udarze mózgu.
2. Osoby poniżej 16 roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osoby dorosłej.
3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, aby móc uczestniczyć w przejeździe, w dniu przejazdu muszą przedstawić pisemną zgodę od opiekunów prawnych na udział w rajdzie.
4. Każdy uczestnik przejazdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym na stronie rejestracyjnej (www.udarowcy-edpu.pl) lub w dniu rajdu u organizatora.
5.Udział w rajdzie można zgłosić do dnia 13.05.2022 r. przez Internet na stronie www.udarowcy-edpu.pl
6. Przy zgłoszeniach po 13.05.2022 r. organizator nie gwarantuje dostępności koszulek i numerów startowych.
7. Ze względu na ograniczoną ilość koszulek w poszczególnych rozmiarach organizator zastrzega sobie prawo rozdania koszulek w formie elementu kolekcjonerskiego jeżeli dostępne rozmiary w czasie odbioru numerków startowych nie będą zgodne z użytkowym rozmiarem uczestnika.
8. Po dacie wymienionej w pkt. IX.5 zgłoszenia do rajdu nie będą przyjmowane.
9. Przez zgłoszenie się do rajdu przez Internet każdy uczestnik akceptuje w całości warunki i postanowienia regulaminu i poniższą klauzulę: 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją PRZEJAZDU Z OKAZJI DNIA PROFILAKTYKI UDAROWEJ nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z przejazdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu młodzieży poniżej 16 lat biorą udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Przejazdu z okazji Dnia Profilaktyki Udarowej i akceptuję go w całości. 
10. Wszyscy uczestnicy zarejestrowani do 13.05.2022 otrzymają w kolejności zgłoszeń numery startowe oraz koszulki.
11. Odbiór numerów startowych oraz koszulek odbywa się w dniu przejazdu w godz. 9:00-10:45.
12. Uczestnicząc w przejeździe, każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać pełnosprawny rower. Zaświadcza, że posiada umiejętności poruszania się na rowerze oraz ze względu na fakt, iż przejazd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu ulicznym, zaświadcza, że zna przepisy ruchu drogowego i będzie się do nich stosować.
13. Podczas przejazdu zabrania się:
- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
- zaśmiecania trasy przejazdu oraz miejsc przyległych,
- indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna przez osoby do 16 roku życia,
- głośnego zachowywania się,
- niekulturalnego zachowywania się,
- zbaczania z trasy przejazdu bez zgody Organizatora. 

X. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania przejazdu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników lub osób trzecich.
4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników przejazdu, w których brali udział.
5. W przejeździe uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, a w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatorów.
6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, uczestnik odpowiada osobiście.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
8. W sprawach spornych, decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną i nie podlegającą podważeniu.
9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

XI. Warunki i możliwości odstąpienia od umowy
1. Każdy uczestnik ma prawo do odstąpienia od udziału w przejeździe rowerowym, najpóźniej do 12.05.2022 bez podania przyczyny. Organizator deklaruje zwrot środków opłaty wpisowej w kwocie 30 zł najpóźniej do 7 dni od momentu zakończenia przejazdu tj. najpóźniej do dnia 21.05.2022. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu rajdu można zgłaszać pisemnie na adres Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 103/712, 85-027 Bydgoszcz lub mailowo na adres biuro@udarowcy.com.pl

Kontakt

Kontakt do organizatorów.

Paweł Komosiński
Tel. 604 756 386
Email: pawel.udarowcy@gmail.com
Sebastian Szyper
Tel: 693 619 141
Email: szyper.sebastian@gmail.com
Mariusz Baumgart
Tel: 502 480 167
Email: mariusz-baumgart@wp.pl